Tag: โฮมโปร

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคใต้

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคใต้

| June 18, 2010 | 0 Comments

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคใต้ 1. โฮมโปรสาขาภูเก็ต ที่อยู่ : 104 หมู่ 5 ถนนบายพาส ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 เบอร์โทรติดต่อ 0-7625-5189 โทรสาร 0-7625-5186 เปิดบริการทุกวัน : เวลา 09.00 – 21.00 น. แผนที่ตั้งสาขาภูเก็ต 2. โฮมโปรสาขาหาดใหญ่ ที่อยู่ : 677 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 เบอร์โทรติดต่อ 0-7446-9055 โทรสาร 0-7446-9057 เปิดบริการทุกวัน : เวลา 10.00 – 22.00 น. แผนที่ตั้งสาขาหาดใหญ่ 3. โฮมโปรสาขาสมุย ที่อยู่ : 1/7 หมู่ 6 ตำบลบ่อผุด […]

Continue Reading

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคตะวันออก

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคตะวันออก

| June 18, 2010 | 0 Comments

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคตะวันออก 1. โฮมโปรสาขาพัืทยา ที่อยู่ : 333 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 เบอร์โทรติดต่อ 0-3836-0422 โทรสาร 0-3836-0438 เปิดบริการทุกวัน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 22.00 น. แผนที่ตั้งสาขาพัืทยา 2. โฮมโปรสาขาชลบุรี ที่อยู่ : 15/16 หมู่ 3 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เบอร์โทรติดต่อ 0-3878-5111 โทรสาร 0-3878-5112 เปิดบริการทุกวัน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 22.00 น. แผนที่ตั้งสาขาชลบุรี 3. โฮมโปรสาขาระยอง […]

Continue Reading

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคกลาง

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคกลาง

| June 18, 2010 | 0 Comments

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคกลาง 1. โฮมโปรสาขาอยุธยา ที่อยู่ : 80 หมู่ 2 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 เบอร์โทรติดต่อ 0-3523-6655 โทรสาร 0-3523-6656 เปิดบริการทุกวัน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 21.00 น. แผนที่ตั้งสาขาอยุธยา 2. โฮมโปรสาขาหัวหิน ที่อยู่ : 234/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 เบอร์โทรติดต่อ 0-3252-6000 โทรสาร 0-3252-6001 เปิดบริการทุกวัน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 – 21.00 น. และวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 […]

Continue Reading

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| June 18, 2010 | 0 Comments

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. โฮมโปรสาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา ที่อยู่ : 1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรติดต่อ 0-4428-8345 โทรสาร 0-4428-8342 เปิดบริการทุกวัน : เวลา 10.30 – 21.00 น. แผนที่ตั้งสาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา 2. โฮมโปรสาขาขอนแก่น ที่อยู่ : 177/98 หมู่ 17 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 เบอร์โทรติดต่อ 0-4336-5365 โทรสาร 0-4336-5366 เปิดบริการทุกวัน : เวลา 9.00 – 21.00 น. แผนที่ตั้งสาขาขอนแก่น 3. โฮมโปรสาขาอุดรธานี ที่อยู่ : 89/20 หมู่ 9 ซอยบ้านหนองเหล็ก ตำบลหมากแข้ง […]

Continue Reading

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคเหนือ

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคเหนือ

| June 18, 2010 | 0 Comments

ที่อยู่และแผนที่ตั้งสาขาโฮมโปรในภาคเหนือ 1. โฮมโปรสาขาเชียงใหม่ ที่อยู่ : 94 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 เบอร์โทรติดต่อ 0-5385-1229 โทรสาร 0-5385-1232 เปิดบริการทุกวัน : เวลา 09.00 – 21.00 น. แผนที่ตั้งสาขาเชียงใหม่ 2. โฮมโปรสาขาพิษณุโลก ที่อยู่ : 959 หมู่ 10 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 เบอร์โทรติดต่อ 0-5528-9009 โทรสาร 0-5528-9010 เปิดบริการทุกวัน : เวลา 09.00 – 21.00 น. แผนที่ตั้งสาขาพิษณุโลก 3. โฮมโปรสาขาเชียงใหม่-หางดง ที่อยู่ : 433/4-5 หมู่ 7 […]

Continue Reading